İŞYERİ SİGORTASI

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Ek Teminatlar

Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Enkaz Kaldırma

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir:

Deprem, Yanardağ Püskürmesi

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Sel/Su Basması

Kar Ağırlığı

Komşuluk Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Kiracı Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Hırsızlık Sigortası

Kasa Hırsızlık Sigortası

Cam Kırılması Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Taşınan Para Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

işyeri Yardım Hizmetleri

Acil Yardım Hizmetleri

Ferdi Kaza/ Acil Sağlık Teminatı